fbpx
Ridefysioterapi gir økt livskvalitet til rytterne!
juni 11, 2020
Frivillig arbeid ved Hjørgunn Gård & Behandlingssenter
mars 14, 2022
I år 2022 har regjeringen bestem at frivilligheten over hele landet skal feires. Frivilligheten er Norges viktigste ressurs. Uten frivillighet stopper landet vårt opp. Det er frivilligheten som samler folk, og det er folket, «Deg og Meg,» som skaper fellesskapet og samfunnet vi lever i.
Det beste med frivilligheten – er at det gjør oss til mer lykkelige mennesker!

Vi bor i et av verdens ledende land på frivillig arbeid. Statsminister Jonas Gar Støre sier at, «et samfunn med sterk frivillighet, er et omstillingsdyktig og robust samfunn». Vi bør ikke gå lenger enn til korona pandemien så forstår vi hva han mener.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) og eiere av Hjørgunn Gård, har stilt opp daglig gjennom et helt år på vaksinasjonskontorene for å hjelpe til. Det er sanitetskvinner som byr på tid, omsorg, kompetanse, medmenneskelighet og ikke minst mot. Det er ingen tvil om hvor verdifull innsatsen og arbeidet på vaksinasjonskontorene er for samfunnet og enkeltmenneske i landet vårt.

Lenge før koronapandemien startet sanitetskvinnene sitt frivillige arbeid, og i 2021 hadde NKS 125 års jubileum.

 N.K.S er Norges største kvinneorganisasjon og en av Norges største humanitære organisasjoner.  

I Østfold er det 13 sanitetsforeninger som eier Hjørgunn Gård & Behandlingssenter. I 2021 hadde de 13 foreningene 75 år jubileum og Hjørgunn Gård & Behandlingssenter 40 års jubileum.  I løpet av 40 år har Hjørgunn Gård & Behandlingssenter vokst fra å være et lite småbruk, til å bli et av de største rehabiliteringstilbudene i Østfold med over 300 brukere i uka. Det skyldes i stor grad sanitetskvinnene i Østfold sitt arbeid, frivillig innsats og gavevirksomhet.

Hjørgunn Gård & Behadlingssenter er til for å bidra til økt livskvalitet til enkeltmenneske, via mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

Hjørgunn Gård & Behandlingssenter har en unik driftsmodell med få ansatte og mange frivillige hjelpere. I dag er det nærmere 70 frivillige hjelpere som er tilknyttet gården. Sammen får vi hverdagen og drifta til å gå rundt

Sanitetskvinnene sitt arbeide har vært forløperen til velferdssamfunnet vi nå lever i!

Det er helt på sin plass å være stolt av at vi bor i et av verdens ledende land på frivillig arbeid. Frivillighetens år 2022 er året der hele landet skal vise frem frivilligheten og mobilisere flere.

Her på Hjørgunn skal vi markere og feire frivilligheten gjennom hele året!

Velkommen til å bli en av oss med å registrere deg via vår hjemmeside

https://www.hjorgunn.no/aktiviteter/frivillig/