fbpx
Frivillighetens år 2022
februar 11, 2022
Møt de frivillige : Mai Britt Løken
april 7, 2022

Frivillig arbeid ved Hjørgunn Gård & Behandlingssenter

Frivillighetens år 2022

I hverdagen på Hjørgunn Gård & Behandlingssenter er det mange frivillige som hjelper til med forskjellige oppgaver. Alt av arbeid som gjøres på Hjørgunn Gård & Behandlingssenter er for å bidra til økt livskvalitet til enkeltmenneske. Et verdibasert arbeid med mål om å gjøre en forskjell i hverdagen for andre. Det skaper glede både for den som byr på og mottar.
I denne artikkelen skal du få et innblikk i det frivillige arbeidet på gården.
Ifølge forskning er mennesker som arbeider frivillig lykkeligere enn andre.

Hjørgunn Gård & Behandlingssenter har en stall med 14 terapihester og et fjøs med norske husdyr. I fjøset har vi 4 ponnier, sau, vær, geiter, kaniner, høner og ender – og snart får vi både lam og kyllinger. Vi har et stort gårdstun med overbygd grillhytte, innendørs ridehall, kafé, verksted og kontorlokaler. Det er mange dyr som skal ha omsorg og stell, samt bygninger og store områder som skal holdes vedlike.

Vi har alltid behov for en hjelpende hånd!

Hjørgunn Gård & Behandlingssenter har som formål å hjelpe mennesker med særskilte behov både av medisinsk og sosial art. Med våre tilrettelagte tjenester som Ridefysioterapi, Hjørgunn skolegård – en alternativ opplæringsarena for barn og ung, samt arbeidstrening, er vår visjon å bidra til økt livskvalitet til enkeltmenneske.

Hver og en frivillig hjelper er med å gjøre en forskjell i hverdagen til enkeltmenneske.

Det er mange frivillige hjelpere tilknyttet gården og som bidrar med forskjellig arbeid. Det kan være arbeid tilknyttet gårdsdriften, stallarbeid og stell av hest, leie hest i Ridefysioterapien, hjelpe til i resepsjonen i ridehallen, gårdsbesøk og barnebursdager. Alt som gjøres av oppgaver – smått som stort – bidrar til at dyr og mennesker kan ha det fint sammen på gården.

Hjørgunn Gård & Behandlingssenter har et styret der medlemmene og styreformann er frivillige hjelpere. I tillegg til styresaker, hjelper de til med prosjektarbeid og alt av forfallent arbeid når det trengs.

At eierne av gården er en frivillig organisasjon med 13 sanitetsforeninger, gjør det hele komplett – og noe vi på gården er svært stolte av.

All hjelp på gården – smått som stort – bidrar til at både dyr og mennesker kan ha det fint sammen på gården.

Vi mennesker har et grunnleggende behov for opplevelse av mening med livet. Det at vi kan ha noe å våkne til som betyr noe og motiverer oss for dagen. Det er viktig for at vi skal ha en god psykiske helse. Samtidig er det ikke alltid like klart å se hva som kan være mening med livet.

Med å være frivillig hjelper på Hjørgunn Gård blir du en av oss! Et fellesskap der vi praktiserer likeverd og respekt for hverandre. Vi setter pris på at hver og en er akkurat den de er!

Tirsdag, torsdag og fredager samles vi til frokost kl. 8.45.  Fra kl. 9.15 er det arbeid, før vi samles til lunsj kl. 11.30. Fra kl. 12 er det igjen arbeid frem til dagen er slutt kl. 15. Da er vi slitne alle man på en god måte som gir motivasjon til å komme neste gang. Frivillige hjelpere som leier i Ridefysioterapien kan gå opp mot 20 000 skritt om dagen – du snakker om god trim.

Å være frivillig hjelper handler om at du kan komme og gå når det passer deg!

Å være en del av et fellesskap gir mulighet til å være i sosiale relasjoner og bli kjent med nye mennesker. Det kan bidrar til å styrke evne til samhandling og gi økt sosial kompetanse. Å hjelpe til med ulike oppgaver bidrar til at man lærer mer om ulike temaer og får en større forståelse av samfunnet og felleskapet. Ifølge forskning er frivillige hjelpere lykkeligere enn andre!

Det er vanskelig å ikke neven Krigen i Ukraina. Det kan ikke komme mer tydelig frem hva frivillig arbeid har av betydning for land, samfunn og enkeltmenneske. Internasjonale hjelpeorganisasjoner, lokale frivillige foreninger samt enkeltmennesker bistår med å hjelpe på best mulig måte.

Å hjelpe andre er med å gi mening i livet!

En dame som skal fortelle mer om det er Fylkesleder i Norske Kvinners Sanitetsforening Viken-Øst, Mai Britt Løken.

Følg oss videre og få med deg portrettintervjuet med Mai Britt.

Ønsker du å bli frivillig hjelper på Hjørgunn Gård & Behandlingssenter?

Registrer deg via vårt skjema her